O nás

 

Naše advokátní kancelář je poskytovatelem právních služeb v oblastech obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, trestního práva, správního práva, rodinného práva, finančního práva, policejního práva, mezinárodního práva.

Naše advokátní kancelář zabezpečuje při poskytování právních služeb kompletní servis od zajištění právní pomoci přes právní zastupování u orgánů státní správy až po právní pomoc před soudy. Dále zajišťujeme služby při revitalizaci či likvidaci podniků, prodeji movitého a nemovitého majetku, veřejných dražbách, účetnictví a daňového poradenství.

Naše kancelář má mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti úpadkového práva, když se podílela a podílí na řadě konkurzů, a to jak při výkonu funkce správce konkurzní podstaty a při spolupráci s jinými správci, tak při spolupráci s konkurzními věřiteli. Naše kancelář má rovněž bohaté praktické zkušenosti v oblasti exekučního řádu, kdy po nabytí účinnosti zákona č. 120/2001 Sb. spolupracujeme se soudními exekutory při zastupování subjektů oprávněných i povinných.

Díky mnohým zkušenostem, vysoké odbornosti zaměstnanců a jejich profesionálnímu přístupu ke klientům poskytuje naše kancelář právní služby vysoké kvality, na které se klienti mohou spolehnout, ať jsou již poskytovány v kterékoliv právní oblasti. Samozřejmostí při práci kanceláře je pravidelná komunikace s klienty všemi prostředky moderní techniky, individuální přístup a maximálně efektivní spolupráce se státními orgány.

Naše kancelář je samozřejmě pojištěna pro případ vzniku škody v souvislosti s poskytováním právní pomoci, jakož i v souvislosti s výkonem funkce správce konkurzní podstaty.Naše kancelář disponuje vedle stálých zaměstnanců podporou spolupracovníků s perfektní znalostí cizích jazyků a zázemím na úseku účetnictví, financí a bankovní sféry. Kancelář pracuje v součinnosti s jinými renomovanými advokátními kancelářemi. Úzce spolupracuje také se soudními znalci či daňovými poradci.